ถ่ายเอกสาร

 

 

งานผลิตซิลค์สกรีน (Slik Screen) ป้ายไวนิล อครีลิค สติ๊กเกอร์ นามบัตร ซองจดหมาย และวัสดุผิวเรียบต่างๆ รับสกรีนสติ๊กเกอร์ต่างๆ ทั้งสติ๊กเกอร์กระดาษผิวมัน/ด้าน/สีใส จำนวนน้อยก็รับ