ถ่ายเอกสาร

 

 

 

รับสแกนสี-ขาวดำขนาดหใญ่ A4-A0 และระจัดเก็บเอกสาร อิเล็กทรอนิกส? (Document Scanning)

- รับสแกนเอกสารสี-ขาวดำด้วยเครื่อง สแกนเนอร์ ความเร็วสูง สามารถสแกนเอกสาร ตั้งแต่กระดาษ ขนาด A4 ไปจน A0
- รับผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BOOK) ที่เก็บรักษาหนังสือของคุณให้อยู่ในรูปแบบ PDF หรือ JPG พร้อมพิมพ์ปก CD และกล่อง