ถ่ายเอกสาร

 

 

 

รับพิมพ์ซองจดหมาย/กระดาษหัวจดหมาย ด้วยระบบออฟเซ็ท คุณภาพสูง ในราคาย่อมเยา มีขนาดมาตรฐานต่าง ๆ ดังนี้

กระดาษหัวจดหมายขนาด A4 (29.7X21 Cm.) กระดาษปอน์ดขาว 70 , 80, 100, 120 แกรม

ซองจดหมายขาว No. 9 ขนาด 10.8x23.5 ซม. กระดาษปอนด์ขาว 100 แกรม ใช้งานทั่วไป ในสำนักงานใช้เป็นซองหัวจดหมายของบริษัทฯ

ซองเอกสารขาว/น้ำตาล ขนาด 7x10 นิ้ว กระดาษหนา 120 แกรม ใส่เอกสารขนาด A5 (1/2 ของ A4)

ซองเอกสารขาว/น้ำตาล ขนาด 9x12 3/4 นิ้ว กระดาษปอนด์ หนา 120 แกรม ใส่เอกสารขนาด A4

ซองเอกสารขาว/น้ำตาล ขนาด 10x13 นิ้ว กระดาษปอนด์ หนา 120 แกรม ใส่เอกสารขนาด A4 จำนวนมาก

ซองเอกสารน้ำตาล ขนาด 10x14 นิ้ว กระดาษปอนด์ หนา 120 แกรม ใส่เอกสารขนาด F4, F14

ซองเอกสารน้ำตาล ขนาด 10x15 นิ้ว กระดาษปอนด์ หนา 120 แกรม ใส่เอกสารขนาด F4, F14

ซองเอกสารน้ำตาล ขนาด 12x16 นิ้ว กระดาษปอนด์ หนา 120 แกรม ใส่เอกสารขนาด A3