ถ่ายเอกสาร

 

 

 

บริการ งานพิมพ์อิงค์เจ็ท (inkjet), Indoor, Outdoor

รับผลิต งานป้ายโฆษณาทุกชนิด , ธงญี่ปุ่น, ตู้ไฟ, วัสดุ ไวนิล สติ๊กเกอร์ติดรถ และสติ๊กเกอร์ติดหน้าร้าน งานบู๊ททั่วไป

Printer Roland VP-540 Print & Cut

เทคโนโยีใหม่สามารถพิมพ์และตัดในเครื่องเดียวกัน เป็นเครื่องจักรที่ทันสมัย ประสทธิภาพสูง ด้วยเครื่องพิมพ์ Roland ความละเอียดสูงกว่าเครื่องพิมพ์ทั่วไป