ถ่ายเอกสาร

 

 

รับพิมพ์ซองจดหมาย ด้วยระบบออฟเซ็ท คุณภาพสูง ในราคาย่อมเยา มีขนาดมาตรฐานต่าง ๆ ดังนี้

ซองจดหมายขาว No. 9 ขนาด 10.8x23.5 ซม. กระดาษปอนด์ขาว 100 แกรม ใช้งานทั่วไป ในสำนักงานใช้เป็นซองหัวจดหมายของบริษัทฯ

ซองเอกสารขาว/น้ำตาล ขนาด 7x10 นิ้ว กระดาษหนา 120 แกรม ใส่เอกสารขนาด A5 (1/2 ของ A4)

ซองเอกสารขาว/น้ำตาล ขนาด 9x12 3/4 นิ้ว กระดาษปอนด์ หนา 120 แกรม ใส่เอกสารขนาด A4

ซองเอกสารขาว/น้ำตาล ขนาด 10x13 นิ้ว กระดาษปอนด์ หนา 120 แกรม ใส่เอกสารขนาด A4 จำนวนมาก

ซองเอกสารขาว/น้ำตาล ขนาด 10x14 นิ้ว กระดาษปอนด์ หนา 120 แกรม ใส่เอกสารขนาด F4, F14

ซองเอกสารขาว/น้ำตาล ขนาด 12x16 นิ้ว กระดาษปอนด์ หนา 120 แกรม ใส่เอกสารขนาด A3

งานพิมพ์คุณภาพมาตรฐานในราคาย่อมเยา