ถ่ายเอกสาร

 

 

 

eBook มาจากชื่อเต็มคือ Electronic Book หรือหนังสือที่อยู่ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิคส์สามารถเปิดอ่านด้วย เครื่องคอมพิวเตอร

รับทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ (E-BOOK) เก็บรักษาหนังสือของคุณให้อยู่ในรูปแบบ PDF หรือ JPG พร้อมพิมพ์ปก CD และกล่อง