ถ่ายเอกสาร

 

 

ถ่ายแบบแปลนด้วยระบบดิจิตอลรุ่นใหม่ Oce PlotWave 300 Large Format Printer ทั้งแบบกระดาษธรรมดาและกระดาษไข Scanner สี และ plot งาน ขนาด A2-A0 ย่อ-ขยาย 25-400 %