ถ่ายเอกสาร

 

 

โรเนียวระบบ ดิจิตอล เพื่องานทำสำเนาปริมาณมากๆ เช่น ใบปลิว, โบว์ชัวร์, ซองผ้าป่า, กฐิน, ฯลฯ ด้วยระบบดิจิตอล ทำให้ท่านได้งานที่มีคุณภาพ รวดเร็ว