ถ่ายเอกสาร

 

 

Continuous Paper Form / แบบฟอร์มกระดาษต่อเนื่อง

ผู้ผลิตและจำหน่าย
แบบฟอร์ม อินวอยซ์ ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งสินค้า ซองเงินเดือน ฯลฯ
ลงบนกระดาษคอมพิวเตอร์ต่อเนื่องทุกขนาด
กระดาษคุณภาพดี ปรุฉีกง่าย แกร่งทนแรงดึงของพริ้นท์เตอร์
กระดาษชนิดคาร์บอนด์ในตัว และแบบสอดคาร์บอนด์
เช่น 9"x11" , 11"x11" , 15"x11" หรือขนาดต่างๆ ตามที่ท่านต้องการ