ถ่ายเอกสาร

 

 

บริการเข้าเล่มเอกสารทุกชนิด (Book Binding)

1. เข้าเล่มเย็บผ้าเทป
สำหรับติดขอบรูปเล่ม กรณีที่เข้าเล่มด้วยการเย็บแม็ก มีหลายขนาด และ หลากสีให้เลือก

2. เข้าเล่มสันห่วงพลาสติก
การเข้าเล่มชนิดนี้เหมาะสำหรับงานเอกสารทั่วๆ ไปที่ไม่ต้องการความสวยงามมากนัก แต่สามารถกางหน้าเอกสารออกได้จนสุดหรือ180? และ สามารถเข้าเล่มเอกสารที่มีความหนาตั้งแต่ 0.5 เซนติเมตร จนถึง 5 เซนติเมตร และเพิ่มจำนวนหน้าของเอกสารได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนห่วงพลาสติกอันใหม่

3. เข้าเล่มสันห่วงขดลวด
การเข้าเล่มชนิดนี้เหมาะกับงานที่ต้องการความสวยงาม เช่น ปฏิทินตั้งโต๊ะ สมุดโน๊ต หรือ ไดอารี สามารถเข้าเล่มชิ้นงานที่มีความหนาตั้งแต่ 0.6 เซนติเมตร ถึง 3 เซนติเมตร แต่ไม่สามารถเพิ่มจำนวนหน้าของเอกสารได้

4. เข้าเล่มสันเกลียวพลาสติก
เป็นการเข้าเล่มที่ให้ความสวยงาม และสามารถกางหน้าเอกสารออกได้ถึง 180? อีกทั้งยังสามารถเพิ่มจำนวนหน้าได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนสันเกลียวอันใหม่

5. เข้าเล่มสันกาวร้อนหรือไสกาว
เป็นการเข้าเล่มที่จะได้ชิ้นงานที่มีความสวยงามมาก และคงทน โดยสามารถเข้าเล่มชิ้นงานได้ตั้งแต่ 1 เล่ม ขึ้นไป เหมาะสำหรับการเข้าเล่มหนังสือ นิตยสาร ตำราเรียน วิทยานิพนธ์ หรือเอกสารชนิดอื่นๆ ที่มีความหนาตั้งแต่ 0.5 เซนติเมตร ถึง 5 เซนติเมตร

6. เข้าเล่มปกแข็ง
การเข้าเล่มปกแข็งสำหรับหนังสือที่มีความหนามากๆ ปกก็จะเป็นกระดาษแร็กซีนพิมพ์ทอง เรียวว่าปกวิทยานิพนธ์ หรือ ปกกระดาษอาร์ตพิมพ์ 4 สี เคลือบเงา/ด้าน

7. เข้าเล่มเย็บแม็กกลาง (มุงหลังคา)
การเข้าเล่มรูปแบบนี้ จะเหมาะกับงานที่มีเนื้อหาน้อย ๆ ตั้งแต่ 2 - 20 แผ่น ปริ้นท์เอกสาร เป็นแบบ Booklet ซึ่งนิยมทำไซต์ A3 พับครึ่งเป็น A4 และ A4 พับครึ่ง เป็น A5