Print On Demand (POD)

งานพิมพ์ออฟเซ็ตต้องพิมพ์ครั้งละจำนวนมากๆ 1,000-10,000 ขึ้นไปใบถึงจะคุ้ม แต่ Easyprint Express มีทางออกให้กับท่าน ไม่ต้องทำฟิลม์ไม่ต้องเพลท ( No Flim No Plate)พิมพ์ครังละ จำนวนน้อย ประหยัดต้นทุน สามารถเปลี่ยนแบบได้หลายแบบ