นามบัตร / Namecard

ผลิตและออกแบบนามบัตรทุกชนิด
เช่น นามบัตรสี-ขาว ดำ , นามบัตร PVC , นามบัตรซิลค์สกรีน , นามบัตรออฟเซต

- นามบัตรสี-ขาวดำ
เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความรวดเร็ว
คุณภาพดี ราคาประหยัด มีโลโก้ กำหนดส่งภายใน 5 วันหลังจากตรวจแบบแล้ว

- นามบัตร PVC
เหมาสำหรับงานที่พิมพ์ที่ต้องการความทนทานฉีก ไม่ขาด กันน้ำ
กำหนดส่งภายใน 5 วันหลังจากตรวจแบบแล้ว

- นามบัตรซิลค์สกรีน
เหมาะสำหรับงานพิมพ์ ที่ต้องการความละเอียดเรียบร้อย ที่เป็นลายเส้นอย่างเดียว
พิมพ์ได้ 1- 4 สี เท่านั้น ตัวหนังสือจะมีรอยนูนขึ้นมาเล็กน้อย
สามารถพิมพ์ลงกระดาษหรือ PVC ได้

- นามบัตรออฟเซต
เหมาะสำหรับงานพิมพ์ ที่ต้องการคุณภาพสูง พิมพ์ จำนวนมากๆ
กำหนดส่งภายใน 7 วัน หลังจากตรวจแบบแล้ว